วัดบ้านแหลม หรือวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

สักการะ “หลวงพ่อบ้านแหลม” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นพระพุทธรูปที่มี ความสำคัญมากองค์หนึ่งของเมืองไทย ความสำคัญของพระพุทธรูปองค์นี้ต่อจังหวัดสมุทรสงครามมีมากมายแค่ไหน เพียงได้ยินประโยคเปรียบเปรยว่า “ถ้ามาเมืองสมุทรสงครามแล้วไม่ได้มานมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม ก็เหมือนมาไม่ถึง” น่าจะเข้าใจได้ทันทีว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความสำคัญต่อสมุทรสงครามมากมายทีเดียว

ในสมัยอดีตชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดศรีจำปา” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านได้อาศัยวัดนี้เป็นที่หนีภัยสงครามพม่า และภายหลังได้ช่วยกันบูรณะวัดขึ้นใหม่แล้วเรียกว่า “วัดบ้านแหลม” ปัจจุบันวัดบ้านแหลมได้รับยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรีวรวิหาร และได้รับพระราชทานนามว่า “วัดเพชรสมุทรวรวิหาร” สำหรับหลวงพ่อบ้านแหลมนั้น เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดเท่าคนจริง สูงประมาณ 167 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย-อยุธยาตอนต้น และเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมแล้ว ชีวิตจะพานพบแต่ความเป็นสิริมงคล หรืออธิษฐานเรื่องใดต่อหลวงพ่อ หากสมปรารถนาก็ต้องจัดถวายละครรำที่เชื่อกันว่าคือสิ่งที่หลวงพ่อโปรดปราน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์สงฆ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูป พระเครื่องสมัยต่างๆ และของโบราณให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม โดยทุกปีจะมีการจัดงานปิดทององค์หลวงพ่อถึง 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ งานสารทเดือน 11 และเทศกาลตรุษจีน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand