จี้เร่งจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

หอการค้าผนึกกระทรวงแรงงาน เตือนผู้ที่ใช้แรงงานต่างด้าวรีบมาจดทะเบียนก่อน ครบกำหนด 7 ส.ค.นี้ หวั่นถูกกฎหมายลงโทษหนัก โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน ก่อสร้าง เกษตรกรและปศุสัตว์ มาจดทะเบียนน้อยกว่าที่คาด นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการแงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า หอการค้าฯ เป็นห่วงกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างในหมวดการให้บริการต่าง ๆ (แม่บ้าน) ก่อสร้าง เกษตรกรและปศุสัตว์ ที่นายจ้างมาขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามพรบ.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 น้อยมาก จึงเป็นห่วงว่า หากครบกำหนดที่กฎหมายระบุไว้ให้ต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 7 ส.ค.นี้ แล้วยังไม่มาขึ้นทะเบียน จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งภาคเอกชนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้แล้ว เพราะก่อนหน้านี้ได้เรียกร้องให้ขยายระยะเวลาออกไปก่อน เพื่อให้มีเวลาดำเนินเรื่องให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้นายจ้างมาขึ้นทะเบียนลูกต่างด้าวตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ที่มีถึง 100 ศูนย์ทั่วประเทศ อยู่ในกทม. 17 ศูนย์ แต่ละศูนย์สามารถรองรับการจดทะเบียนได้ถึงวันละ 2,000 คน แต่ปรากฏว่า ที่ผ่านมา มีการจดทะเบียนเพียงวันละ 700-800 คนเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก และเป็นห่วงว่า เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดตามที่กฎหมายระบุไว้แล้ว ซึ่งไม่สามารถจะขยายเวลาออกไปได้อีก อาจจะทำให้ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายทันที ดังนั้นจึงขอเตือนให้ผู้ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนและเอกสารอนุญาตการทำงานอยู่ในปัจจุบัน ให้รีบมาขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ส.ค.นี้เท่านั้น พร้อมทั้งยืนยันว่า ครั้งนี้ไม่เป็นการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ แต่เป็นการให้แรงงานเดิมมาจดทะเบียนให้ถูกต้องเท่านั้น รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดให้จดทะเบียนรอบใหม่แต่อย่างใด

“ดูจากตัวเลขการขึ้นทะเบียนแล้ว เห็นว่า ใน 3 หมวดดังกล่าวนั้น น้อยเกินความเป็นจริง เมื่อดูจากความน่าจะเป็น ทั้งคนขายอาหารข้างทางตามซอยต่าง ๆ แม่บ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ  เป็นต้น อาจเป็นเพราะที่ผ่านมา มีการรณรงค์โดยใช้คำว่า ผู้ประกอบการ ให้เร่งมาจดทะเบียน จึงทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ แต่ก็มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในภาคบริการ ตามบ้านเรือนต่าง ๆ อาจทำให้ไม่เข้าใจว่าก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกัน ดังนั้นจึงขอให้ใครก็ตามที่ใช้แรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้รีบมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews