กพร.ฝึกคนยากไร้20จังหวัดสร้างอาชีพมีงานทำ

“ก.แรงงาน” นำร่อง”ภาคเหนือ” ติวเข้มฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย ต่อยอดชุมชนเข้มแข็ง นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กพร.ดำเนินการฝึกอาชีพภายใต้ “โครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย” ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสใน 20 จังหวัด ที่มีผู้รายได้ต่อหัวต่ำสุด 

ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เทียบกับข้อมูลของการลงทุนภายในจังหวัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย แพร่ น่าน ศรีสะเกษ นครพนม อำนาจเจริญยโสธร สุรินทร์ ชัยภูมิ บึงกาฬ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม มุกดาหาร สระแก้ว โดยระยะเวลาการฝึก 18-30 ชั่วโมง ในสาขาที่หลากหลาย ซึ่งขณะนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2,276 คน จากเป้าหมาย 3,840 คน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายของพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพิ่มช่องทางในการมีงานทำ ด้านนายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กพร. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ติดตามผลการฝึกอบรมให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยลงพื้นที่บริเวณบ้านห้วยมอญ จ.น่าน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด จัดฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนและสังคม โดยมีระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ซึ่งผู้อบรมเป็นชนเผ่าเมี่ยนและชนเผ่าถิ่น  โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเพิ่มมูลค่าของสินค้า การฝึกอาชีพในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews